Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

The Use of the Concept of Muhajir in the Qur'an

1.

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 361-371
DOI: 10.5152/JSSI.2022.2276216
Read: 403 Downloads: 182 Published: 27 December 2022

The derivatives of the trio verb “ha-ja-ra” have been used in the Qur’an. One of these is muhajarat, meaning “migrating, emigration” in the form of Mufa’ala’, and another one from the same root is termed as “muhajir” in the form of perpetrator noun (ism-i fail), which means “migrating, going from one town to another, leaving one's place.” In our study, we tried to detect the meanings of the concept of Muhajir in terms of the place of emigration in the Qur'an; the difficulties and troubles the immigrants experienced; and, how the patience and sincerity they showed toward them were met by Allah by what they promised in this world and the hereafter. In this article, we mentioned that emigration, which is the most important quality among believers after faith, is also a test for believers and that tolerance, altruism, and submission to them stand out in the Qur'an, leaving worldly desires behind. We have referred to a number of legal regulations that emigrated to the functions of the Muhajir-Ansar brotherhood in forming the state. We also drew attention to the fact that there were immigrant prophets who were ordered to emigrate before Muhammad. In addition, we tried to determine that, according to the Qur'an, despite all the difficulties, migration was an opportunity to exist together and to form a state.


Muhacir Kavramının Kur’an’daki Kullanımı


Kur’ân’da he-ce-re sülasi fiilinin türevleri kullanılmıştır. Bunlardan biri müfâale kalıbından “hicret etmek, göç etmek” anlamındaki mühâceret, diğeri yine bu kalıptan ism-i fâil olup “hicret eden, bir beldeden başka bir beldeye giden, bulunduğu yeri terk eden” anlamındaki muhâcir kavramıdır. Çalışmamızda Kur’ân’da muhâcir kavramının göç edilen yer bakımından delalet ettiği anlamları ve muhâcirlerin yaşadıkları zorluk ve sıkıntıları, bunlara karşı gösterdikleri sabır ve samimiyetin Allah tarafından nasıl karşılandığını, kendilerine dünya ve ahirette neler vadedildiğini tespit etmeye çalıştık. Bu makalede, Kur’ân’da müminlerin imandan sonra en önemli vasfı olarak nitelenen hicret etmenin/ Muhâcir olmanın, onlar için bir imtihan vesilesi, hoşgörü, diğergamlık ve dünyevi arzuların terkinin, teslimiyetin de nişanesi olduğunu, Muhâcir-Ensâr arasındaki kardeşliğin devlet kurmadaki fonksiyonuna ve hicret sonucu yapılan hukuki düzenlemeleri, Hz. Peygamber’den önce hicretle emrolunan muhâcir peygamberlerin varlığını da tespit ettik. Ayrıca Kur’ân’a göre, bütün zorluklarına rağmen hicretin, birlikte var olmak ve devlet oluşturabilmek için bir fırsat vesilesi olduğunu tespit etmeye çalıştık.


Anahtar Kelimeler: Kur’ân, hicret, muhâcir, ensâr, Medine


Cite this article as: Köksal, N. (2022). The use of the concept of Muhajir in the Qur'an. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 361-371.

Files
EISSN 2822-3160