Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

The Impact of Calligraphy on the Architecture of Mosques

1.

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Erzurum, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Islam Sanatları ve Tarihi Bölümü, Erzurum, Türkiye

Journal of Social Sciences Institute 2022; 26: 216-222
DOI: 10.5152/JSSI.2022.970597
Read: 102 Downloads: 32 Published: 28 June 2022

Calligraphy has a special place in Islamic culture. In addition to its functionality, calligraphy has become an aesthetic value, competing with the paintings in western art. Calligraphy is used as an aesthetic value not only on plates but also in manuscript books, decrees, diplomas, interior and exterior wall decorations of mosques, inscriptions of various buildings, tombstones and architectural works. Muslims kept the art of calligraphy alive by writing the entire Quran and individual verses in different shapes and sizes, and calligraphers tried to show this art in every aspect of their lives and to exhibit it in the most beautiful way. One of the most important application areas of calligraphy is mosques. The inscriptions on the mosques, which are known as the most prominent places of Islamic buildings, were also used to decorate the interior and exterior of the building by adding a spiritual value to the buildings as well as aesthetic feature. In this study, besides the features of Hüsni calligraphy, its different uses in mosque decorations are included.

Hüsn-i Hat ve Cami Mimarisine Katkıları

İslam kültüründe hat sanatının özel bir yeri vardır. Hat sanatı işlevselliğinin yanında, estetik bir değer haline gelerek, batı sanatındaki resim tablolarıyla yarışır hale gelmiştir. Hat sanatı, Sadece levhalarda değil el yazması kitaplarda, fermanlarda, diplomalarda, camilerin iç ve dış duvar süslemelerinde, çeşitli yapıların yazıtlarında, mezar taşları üzerinde ve mimari eserlerde estetik bir değer olarak kullanılmaktadır. Müslümanlar kutsal kitabı Kur’anın tümünü veya tek tek ayetleri farklı şekil ve boyutlarda yazarak hat sanatını canlı tutmuş, hattatlar hayatlarının her alanında bu sanatı göstermeye ve en güzel şekilde sergilemeye çalışmışlardır. Hat sanatının özellikle görsel gücü yüksek uygulama alanlarından biride Müslüman aleminin kutsal mekanları olan camilerdir. İslami yapıların önde gelen mekanları olarak bilinen camilerdeki yazıtlar, yapılara estetik özellik yanında manevi bir değer katarak yapının iç ve dış mekanını tezyin etmek amacıyla da kullanılmıştır. Bu çalışmada Hüsni hat sanatının özellikleri yanında cami süslemelerindeki farklı kullanımlarına yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari, hat sanatı, hüsn-i hat, İslami yapıt, cami, yazı

Cite this article: Berkli, Y., & Mahboubi, V. (2022). Hüsn-i hat ve cami mimarisine katkıları. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), 216-222.

Files
EISSN 2822-3160