Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Scientific and Cultural Situation in Andalusia and Maghreb in the XII Century

1.

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum, Türkiye

2.

Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Kars, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 391-397
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1015861
Read: 163 Downloads: 84 Published: 27 December 2022

The scientific and cultural saving of the East was first carried to North Africa at the beginning of the eighth century and then to Andalusia with the conquest of the Iberian peninsula. In the tenth century, Andalusian Muslims were at the top of science, culture, and civilization. The cultural exchange between the East and the West accelerated with the appearance of the Almoravids and Almohades on the stage of history, both in Africa and Andalusia. The emergence of political stability and the rulers' encouragement of science and scientists enabled scientific activities to gain momentum in this region. Scientific councils and debates organized in various fields in cities with a historical background in Andalusia and Maghreb have enlivened cultural life. Books translated into Western languages have attracted attention in Europe, and studies in the fields of philosophy, medicine, pharmacy, and mathematics have influenced the Western science world.


XII. Yüzyıl’da Endülüs ve Mağrib’te İlmî ve Kültürel Durum


Doğu’nun sahip olduğu ilmî ve kültürel birikim 8. yy.’dan itibaren önce Kuzey Afrika’ya, daha sonra İber yarımadasının fethiyle de Endülüs’e taşındı. 10. yy.’da Endülüs Müslümanları ilim, kültür ve medeniyette zirvedeydiler. Hem Afrika’da hem de Endülüs’te toprağı bulunan Murâbıtların ve Muvahhidlerin tarih sahnesine çıkmalarıyla Doğu ve Batı arasındaki kültür alışverişi hızlandı. Siyasi istikrarın oluşması ve yöneticilerin ilim ve ilim adamlarını teşvik etmeleri ilmî faaliyetlerin bu bölgede ivme kazanmasını sağladı. Endülüs ve Mağrib’te tarihî arka plana sahip şehirlerde çeşitli alanlarda kurulan ilim meclisleri ve düzenlenen münazaralar kültür hayatına renk katmıştır. Buradaki alimlerin Batı dillerine tercüme edilen kitapları Avrupa’da ilgi görmüş, başta felsefe olmak üzere tıp, eczacılık ve matematik alanında yapılan çalışmalar Batı bilim dünyasını etkilemiştir.


Anahtar Kelimeler: Endülüs, mağrib, kültür, eğitim


Cite this article as: Karakuş, Ö.F., & Kılıç, F. (2022). Scientific and cultural situation in Andalusia and Maghreb in the XII century. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 391-397.

Files
EISSN 2822-3160