Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Mystical Melting and Union with God: Love

1.

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 398-403
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1018678
Keywords : Being, christ, God, love, quality
Read: 402 Downloads: 155 Published: 27 December 2022

Christianity attaches importance to the love of people. Besides, it has a special interest in the love between God and man and places it at the center of faith. Christian mystics also saw love not only as the purpose of being but as a means to help us reach God. According to the Christian mystics, whose practices exemplified God’s love, God as the creator of human being wants people to love each other in the name of Him and thus reach immortal life. Divine love is an end for the mystic, and love means surrendering to the loved one, namely God, because man can gain eternity only through love. In this context, Eckhart, who has adopted the search for divine love as a principle, was inspired by the words “God is love,” which finds expression in his philosophy in the form of three types of love. The philosopher directs the basic presupposition that God is love toward a purpose through his separation of love, which he considers as progression from natural love to divine love.


Mistik Erime ve Tanrı'da Yok Oluş: Aşk


Hristiyanlık, insanlar arasında sevgiye önem vermektedir. Bununla birlikte, insan ile Tanrı arasındaki sevgiye özel bir önem vermiş ve bunu inancın merkezine yerleştirmiştir. Hristiyan mistikleri de sevgiyi, varlığın gayesi olmakla birlikte, bizi Tanrı’ya ulaştıran bir araç olarak görmüşlerdir. Tanrı sevgisinin zirveye ulaştığı Hristiyan mistiklerine göre insanı yaratan Tanrı, insanların O’nun adına birbirlerini sevmelerini ve böylece ölümsüz yaşama varmalarını istemektedir. İlahi aşk mistik için bir hedeftir ve aşk sevdiğine, Tanrı’ya teslim olmaktır. Çünkü aşk sayesinde insan ebedilik kazanır. Bu bağlamda İlahi aşkı aramayı prensip edinmiş olan Eckhart’ın ilham kaynağını oluşturan Tanrı sevgidir sözü, yine Eckhart’da, üç çeşit aşk olarak ifade bulmaktadır. Bunlardan birincisi Doğal Aşk, ikincisi Yüce Aşk, üçüncüsü de Kutsal Aşk’tır. Tanrı sevgidir temel ön kabulünü kendi aşk ayrımı üzerinden bir gayeye yönlendiren düşünür, bu gayeyi ise doğal aşktan kutsal aşka doğru bir ilerleme olarak görmektedir.


Anahtar Kelimeler: Tanrı, İsa, varlık, eşitlik, aşk


Cite this article as: Kahveci, K. (2022). Mystical melting and union with god: Love. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 398-403.

Files
EISSN 2822-3160