Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

The Relationship of Creation, Discipline and Morality in the Quran

1.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı, Ağrı, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 306-311
DOI: 10.5152/JSSI.2022.2235103
Read: 135 Downloads: 96 Published: 28 September 2022

Qur’an speaks of the fact that as fitrah (nature) is clear; it is convenient to accept the truth and to learn it. Underlining the fact that good morals can be possessed by protecting the fitrah, Qur’an gives warnings stating that the contrary situation would bring chronic sociological, psychological, economical, legal, financial and ethics problems in its wake. Qur’an addresses that, a man created on fitrah can have good morals via education and teaching, and it presents the Prophet as a model to this. Qur’an remarks that education and teaching firstly starts with belief, and requires its believers to obey all of the principles, set forth in the book, without compromise. It is clear that such a life is a programmed and disciplined one. In this education, where honesty and justice is taken as the basis, the rights and remedies of others are as important as one’s own. Actually, it is seen that every unit of the universe pedagogically performs an active function in every stage of education and teaching. Humanity is educated and accustomed to live a disciplined life through the facts that the moon teaches people the months, the numbers and calculation of years via its phases, and the sun determines days, nights and daytime via sunrise and sunset, and the times of prayer via its moving stages during the day. This is, therefore, a reality of pedagogy covering the fields of psychology, sociology, procedure and ethics.

Kur’an’da Yaratılış, Terbiye ve Ahlak İlişkisi

Kur’ân fıtratın temiz olduğundan doğruları kabule ve öğrenmeye elverişli olduğundan bahsetmektedir. Fıtrata sahip çıkılmasıyla güzel ahlakın elde edileceğine vurgu yapan Kur’ân aksi durumun, kronikleşen sosyolojik, psikolojik, ekonomik, hukuki, iktisadi, itikadi ve ahlaki sorunları beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Kur’ân, fıtrat üzere yaratılan insanın eğitim ve öğretimle güzel ahlakı kazanacağını dikkatlere sunmakta, model olarak Hz. Peygamber’i göstermektedir. Eğitim ve öğretimin önce inançla başladığına dikkat çeken Kur’ân, kendisine inananların koyduğu ilkelere tavizsiz uymalarını istemektedir. Böyle bir hayatın programlı ve disiplinli olduğu açıktır. Dürüstlüğün ve adaletin temel esas alındığı bu eğitimde başkalarının hak ve hukuku kendi hak ve hukuku kadar önemlidir. Esasen evrenin bütün birimlerinin pedagojik olarak eğitim ve öğretimin her alanında aktif bir fonksiyon icra ettiği görülmektedir. Gökteki ayın kendine has evreleri ile insanlara ayları, senelerin sayısını ve hesabı öğretmesi, güneşin doğuş ve batışı ile günleri, gece ve gündüzü, gündüz içinde ki hareket aşamaları ile ibadet vakitlerini belirlemesi, insanlığı disiplinli bir hayat yaşamaya alıştırmakta, eğitmektedir. Bu ise pedagojinin; psikolojik, sosyolojik, muamelat ve ahlak alanını kuşatan bir realitesidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, etik, fıtrat, insan, peygamber, Kur’an, öğretim

Cite this article: Kalın F. (2022). The relationship of creation, discipline and morality in the Quran. Current Perspectives in Social Sciences, 26(3), 306-311.

Files
EISSN 2822-3160