Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Analyzing of GSM Operators Usage With Turkish Customer Satisfaction Index: An Application for University Students

1.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye

2.

Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 229-236
DOI: 10.5152/JSSI.2022.992991
Read: 294 Downloads: 122 Published: 28 June 2022

In this study, the GSM operators analyzed with the variables included in Turkish Customer Satisfaction Index. The survey method was chosen as the data collection method and done to 420 students. For data analyzing, SPSS 21.0 packet program was used and Regression Analysis was applied., The reached conclusion with conducted Regression Analysis that customer expectation has an effect on perceived value, perceived quality, and customer satisfaction, perceived quality has an effect on perceived value, perceived value has an effect on customer satisfaction and customer satisfaction has an effect on customer complaints and customer loyalty.

GSM Operatör Kullanımının Müşteri Memnuniyet Endeksi ile Analiz Edilmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulama

Bu çalışmada, GSM operatörleri Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde (TMME) yer alan değişkenlerle ele alınarak incelenmiştir. Anket yöntemi, veri toplama metodu olarak seçilerek 420 öğrenciye yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS. 21.0 paket programı kullanılarak Regresyon Analizi uygulanmıştır. Yapılan Regresyon analizleri ile müşteri beklentilerinin algılanan değer, algılanan kalite ve müşteri memnuniyeti üzerinde, algılanan kalitenin algılanan değer üzerinde, algılanan değerin müşteri memnuniyeti üzerinde, müşteri memnuniyetinin müşteri şikâyetleri ve müşteri sadakati üzerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şikâyet, beklenti, sadakat, kalite, memnuniyet

Cite this article: Güzel, D., & Mutlu, M. (2022). GSM operatör kullanımının müşteri memnuniyet endeksi ile analiz edilmesi: Üniversite öğrencilerine yönelik uygulama. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), 229-236.

Files
EISSN 2822-3160